ISUM SILIKON NEUTRALNY SANITARNY BUDOWLANY BIAŁY

320,00 zł
Brutto

ISUM SILIKON NEUTRALNY BUDOWLANY to oksymowy, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza, przeznaczony do uszczelniania i spoinowania złączy oraz do zabezpieczenia przed wilgocią. Zawiera fungicydy, co czyni go silikonem sanitarnym, odpornym na pleśnie i grzyby. Produkt jest neutralny dla powierzchni zasadowych, bezwonny, wysoce elastyczny.

Towar sprzedawany tylko na kartony

W kartonie jest 12 sztuk.

Towar dostępny w ciągu 24-48 godzin u klienta. 

Produkty wysyłane są kurierem INPOST 

Sztuk w kartonie
Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Zastosowanie

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw sztucznych.

Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz wodociągowych.

Spoinowanie płytek ceramicznych.

Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci (zastosowania sanitarne).

Sposób użycia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy czyścika do pian ISUM (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).
W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.
Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu).
Minimalna szerokość spoiny to 6 mm a maksymalna 25 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek głębokości do szerokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm).
W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny).
W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem. Jeśli połączenia są zbyt płytkie, aby użyć sznura dylatacyjnego, zaleca się użycie klejącej taśmy polietylenowej. Działa jak sznur dylatacyjny zapobiegając trójstronnemu przyleganiu.

APLIKACJA

Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.
Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z detergentem.
Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.
Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą środka do usuwania silikonów.

NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Parametry techniczne

Kolor:

biały/bezbarwny

Pojemność:

310ml
Czas tworzenia naskórka:

5-30 minut

Czas pracy:

5-10 minut

Czas pełnego utwardzenia:

ok. 2-3mm/24h

Odporność termiczna po utwardzeniu:

od -40°C do 120°C

Twardość Shore A:

18 ± 2

Wydłużenie przy zerwaniu:

150 ± 50 [%]

Odczyn:

neutralny

Jakość wkładu:

premium

Dostawa

25 zł

889